Daar de selectie louter in functie van de afzet staat, wordt er een mix van type stieren gebruikt.

Zowel het vlees-, als het fokkerij - type wordt ingezet.

Vlees-type i.f.v. van kalfsvlees en voor de afzet van vleesstieren.

Fokkerij-type voor het kweken van goede zoogkoeien.

Zo onstaat er, wat men noemt, een mix-élévage-type.

Bij de keuze van de dekstieren wordt er buiten het type, vooral naar het bekken, beenwerk en karakter gekeken.

Er zijn op het bedrijf steeds een 4 à 5-tal dekstieren aanwezig.

Deze zijn deels aangekocht, deels van het eigen bedrijf afkomstig.

De koeien die in de winterperiode kalven worden eerst met een KI-stier bevrucht.

Deze die hierdoor niet drachtig zijn, worden door de dekstier bevrucht.

De dieren die in de zomerperiode kalven worden allemaal op natuurlijke wijze bevrucht.

De vaarzen worden allemaal bevrucht met een KI-stier. Ze kalven voor de eerste maal af op een leeftijd van +/- 30 maand.

Van al de kalfjes die op het bedrijf geboren worden, zijn er 60% afkomstig van KI-stieren en 40% van eigen dekstieren.

 

Indien U bovenaan op het jaartal klikt, dan kunt U de gebruikte stieren bekijken.