Foto's

Voeding

Op de Blommerschothoeve kalven de dieren het hele jaar door, met pieken in het vroege najaar en het voorjaar. De eerste 2 weken blijven kalf en moeder in een aparte box, zodat deze beter kunnen opgevolgd worden. Daarna gaan ze in groepen tot 16 dieren. De eerste 6 maanden blijven de kalfjes bij de moeder waar ze onbeperkt melk mogen drinken. 2 weken later krijgen ze reeds een mengeling op basis van Spelt bijgevoederd en die ook rijk is aan vitaminen en mineralen. Op 6 maanden worden de kalveren gespeend. Om de speenstress te verminderen worden de koeien geleidelijk uit de groep verwijderd. Na het spenen worden vaarzen en stieren gescheiden.

Vaarzen tot 12 maand en stieren tot het eindgewicht krijgen hetzelfde rantsoen.

Mais 15 kg vers 5 kg DS 63 %
Perspulp 3 kg vers 0,7 kg DS 12 %
Graskuil 3 kg vers 0,7 kg DS 12 %
Eiwit 38 % RE 2 kg vers 1,8 kg DS 8 %
Triticale 1 kg vers 0,9 kg DS 4 %
Stro 150 gram 0,13 kg DS 0,5 %
Mineralen 150 gram 0,7 kg DS 0,5 %
Totaal 24 kg vers 9,5 kg DS 100 %

De stieren krijgen de laatste 100 kg nog 3 kg krachtvoeder extra . Dit om het vlees de juiste malsheid en smaak te geven.Op dit rantsoen groeien de dieren 1,365 kg/dag , dit van bij de geboorte tot het eindgewicht van +/- 850 kg. De reforme koeien worden de laatste 2 maand op dezelfde manier gevoederd.

Vaarzen boven de 12 maand en koeien die gezoogd worden , krijgen hetzelfde rantsoen. Ook tijdens de weideperiode worden de vaarzen onder de 2 jaar, vanaf de maand juli, met deze mengeling bijgevoederd. Elke weide is daarom voorzien van aangepaste kralen.

Mais 10 kg vers 3 kg DS 36 %
Graskuil 15 kg vers 7 kg DS 54 %
Stro 2,5 kg vers 2 kg DS 9,5 %
Mineralen 0,15 kg vers 0,13 kg DS 0,5 %
Totaal 28 kg vers 12 kg DS 100 %

Koeien die niet gezoogd worden krijgen een rantsoen op basis van stro en graskuil.

Mais 3 kg vers 1 kg DS 16 %
Graskuil 10 kg vers 4,5 kg DS 55 %
Stro 5 kg vers 4,5 kg DS 28 %
Mineralen 0,2 kg vers 0,19 kg DS 1 %
Totaal 18 kg vers 10 kg DS 100 %

Alle ruwvoederkuilen worden ontleed en de rantsoenen worden steeds berekend volgens de bestaande normen. Het voeder wordt d.m.v.de voermengwagen in de krib gebracht.